Kategorier

Vejledning fjernbetjening volvo 850

Produkt beskrivelse

Omprogrammering af fjernbetjeninger til Volvo 850

Omprogrammering af begge fjernbetjeninger :

Tændingsnøgle drejes 5 gange fra position OFF til ON (pos. II), dette skal gøres inden for 10 sekunder, og den 5. gang skal tændingen forblive på (ON).

Herefter begynder den røde lampe i forruden at blinke.

Mens lampen blinker, trykkes der et sekund på den store knap på den første fjernbetjening, hvorefter knappen slippes.

Straks derefter (inden for 30 sekunder) trykkes der et sekund på den store knap på den anden fjernbetjening, hvorefter knappen slippes.

Derefter drejes tændingsnøglen til position OFF.

Så virker begge fjernbetjeninger.

Frakobling af startspærre :

Det er sket før, at bilen ikke kan åbnes med fjernbetjeningen.

Man bliver derfor nød til at åbne bilen manuelt med nøglen.

Når døren åbnes tilkobles alarm/startspærre, således at bilen ikke kan startes.

Herefter kan alarm/startspærre frakobles således :

Tændingsnøgle drejes 5 gange fra position OFF til ON (pos. I), og den 5. gang skal tændingen forblive på (ON).

Herefter trykkes der på den store knap på fjernbejeningen, og knappen holdes nede, indtil begge blinklyspile i instrumentbordet blinker.

Herefter virker fjernbetjeningen.

På et senere tidspunkt kan begge fjernbetjeninger omprogrammeres som beskrevet ovenfor.

Dette produkt blev sidst opdateret 21. november 2018